Uitnodiging onderzoek: God ontmoeten

Namens Arjan van Hees delen we zijn uitnodiging om een vragenlijst te beantwoorden. Hij richt zich op de vraag hoe reformatorische jongeren met en zonder autisme naar de wederkomst kijken en hoe zij dit ervaren.

Ben jij een reformatorische jongvolwassene tussen de 20 en 35 jaar?

Dan is dit onderzoek echt iets voor jou!

In dit wetenschappelijk onderzoek wordt onderzoek gedaan naar hoe reformatorische jongvolwassenen met en zonder autisme kijken naar de wederkomst en hoe hier mee wordt omgegaan.

Het onderzoek is 100% anoniem! Meedoen aan dit onderzoek kan tot en met 6 juni 2022.

Link naar vragenlijst: https://www.survio.com/survey/d/P9P/vragenlijstGodontmoeten

Meer informatie lees je in zijn Uitnodigingsbrief onderzoek God ontmoeten