contact@autisme-spiegel.nl +31.6.46566677

Doelgroep en Werkwijze

Doelgroep

Autisme Spiegel is voor volwassenen, jongeren en kinderen die behoefte hebben aan begeleiding en coaching bij de dagelijkse activiteiten en/of bij persoonlijke problemen die men ondervindt door het hebben van autisme. Mensen uit de omgeving van de persoon met autisme kunnen betrokken worden bij het proces van begeleiding en coaching.

 

Werkwijze

Als autisme coach zijn wij sterk in autistisch denken. Door onze kennis van autisme en ons grote inlevingsvermogen in het autistisch denken kunnen wij inzicht krijgen in het waarom van het andere gedrag en de ongewone reacties van iemand met autisme. Wij kunnen mensen met ASS beter begrijpen en begeleiden door verder te kijken dan hun gedrag en te vertrekken van hun specifieke wijze van denken en informatieverwerking.

Onze werkwijze kenmerkt zich door een persoonlijke benadering en aanpak van de hulpvraag. Iedere persoon is uniek en hij of zij wordt dan ook op een unieke persoonlijke manier benaderd en begeleid.afstand houden gesprek heel klein 25

Wij willen op een persoonlijke manier helpen en begeleiden in de dingen waar moeite mee is of die problemen geven. We kunnen samen gaan ontdekken wat jouw sterke kanten zijn om die verder uit te bouwen en daar gebruik van te maken. Hoe het coaching traject er uit zal zien hangt af van jouw hulpvraag.

Regelmatig zullen we evalueren hoe de coaching en begeleiding verloopt en of deze nog aansluit bij jouw hulpvraag. Indien nodig zullen we de hulpvraag in overleg bijstellen.