contact@autisme-spiegel.nl +31.6.46566677

Autisme toegelicht

 

Iemand met autisme verwerkt de informatie van de zintuigen in de hersenen als losse elementen in plaats van als een geheel. Deze persoon kan slechts beperkt de samenhang zien tussen losse elementen die hij waarneemt.

Logo Autisme Spiegel FB

De wereld wordt ervaren als een chaos. Iemand met autisme zoekt veiligheid in repeterende handelingen en gaat op zoek naar routines en structuren. Hij of zij heeft moeite met veranderingen.

Meestal is er veel moeite om taken te plannen, organiseren en uit te voeren. Het aanleren van nieuwe vaardigheden kan moeizaam gaan omdat hij niet weet:

Wat hij moet doen,

Hoe hij het moet doen,

Waar het gebeurt,

Wanneer en met

Wie.

 

Een persoon met autisme heeft moeite om de binnenkant, gevoelens en emoties van zichzelf en van anderen te herkennen. Hij of zij kan alleen vanuit zichzelf denken. Contact met hem of haar mist vaak wederkerigheid.

Iemand met autisme kan problemen hebben met de communicatie, omdat men taal letterlijk neemt, moeite heeft om een hulpvraag te stellen, het moeilijk vindt om een goed gesprek te voeren of de samenhang tussen taal en context niet aanvoelt of begrijpt.

Link naar andere websites met meer informatie

Autisme Spiegel kan je het steuntje in de rug geven dat je weer op weg helpt!