contact@autisme-spiegel.nl +31.6.46566677

Hulpvraag

Wil je weten wat Autisme Spiegel voor je kan betekenen, dan kun je op deze pagina daarover lezen.

Als autisme coach zijn wij sterk in autistisch denken. Door onze kennis van autisme en ons grote inlevingsvermogen in het autistisch denken kunnen wij inzicht krijgen in het waarom van het andere gedrag en de ongewone reacties van iemand met autisme. Wij kunnen mensen met ASS beter begrijpen en begeleiden door verder te kijken dan hun gedrag en te vertrekken van hun specifieke wijze van denken en informatieverwerking.

De hele omgeving van iemand met ASS heeft baat bij een begeleidings- of coaching traject. Waarom ? De persoon met ASS leert beter om te gaan met zijn eigen autisme wat hemzelf erg helpt. En doordat hijzelf beter met zijn autisme om kan gaan ontstaat er ook meer rust en ontspanning voor de omgeving.

Autisme Spiegel heeft als doelgroep volwassenen en kinderen met autisme en we kunnen coaching en begeleiding geven met de hulpvragen in relatie tot autisme.

Over de doelgroep en werkwijze Over coaching en begeleiding

 

Ook voor mensen in de omgeving van de persoon met autisme kan Autisme Spiegel hulp bieden door het geven van adviezen en uitleg over wat autisme in de praktijk betekent voor de persoon met autisme en zijn of haar omgeving.

Over advisering

 

Autisme Spiegel wil je het steuntje in de rug geven dat je weer op weg helpt!