Erika Blom

Over mij:

Mijn naam is Erika Blom van Helden en ik werk bij Autisme spiegel als kindercoach.

Ik heb veel ervaring in het werken met kinderen als leerkracht in het regulier en speciaal onderwijs en als gezinshuis ouder in de jeugdzorg.
Ik werk sinds 2008 in het speciaal onderwijs, cluster 2. Hierbij gaat het om kinderen met een beperking in de communicatie (slechthorenden, spraak ontwikkelingsstoornis en/of autisme)
Ik merkte dat ik nog niet genoeg handvatten had om alles uit deze kinderen te halen wat er in zit. Ik heb toen mijn Master gedrag specialist gehaald. Zo groeide mijn kennis en ervaring.
Drukke kinderen, kinderen met een stoornis in het autistische spectrum, kinderen met een hechtingsstoornis, ik vond bij ieder kind wel een opening om met hen aan het werk te gaan. Er was echter een doelgroep die ik nog niet kon vatten en dat waren de stille, terug getrokken kinderen. Ik volgde daarom een opleiding tot kindercoach beeldend.
Bij deze opleiding leerde ik ten eerste om goed naar mijn eigen handelen te kijken. Waarom doe ik wat ik doe? Ik leerde allerlei nieuwe teken technieken, materialen en werkvormen én ik leerde om nog beter naar kinderen te luisteren. Niet alleen via woorden maar vooral via de tekentaal. Super inspirerend. Ik leerde er eigenlijk een nieuwe taal bij. Wie niet durft te praten, niet uit zijn woorden kan komen of niet weet wat er van binnen allemaal speelt kan wel tekenen. Tekenen kan iedereen!
Samen naar de tekeningen kijken en er over praten geeft altijd een kijkje in het kind zelf. Heel bijzonder om 1 op 1 op deze manier met kinderen te werken én hen een stukje verder te helpen.

In mijn werk in het speciaal onderwijs kan ik al deze kennis goed gebruiken in de groep en nu ook in het werken bij Autisme Spiegel waar ik individueel, met misschien wel uw kind, kan werken aan het ontwarren van al die gevoelens en gedachten die kriskras door het hoofd en/of lijf van uw kind tollen om samen te (her)ontdekken wat hoofd en bijzaken zijn. Kinderen helpen te ontdekken welke kwaliteiten ze hebben en hen te leren die in te zetten om de situaties die eerst moeilijk waren, weer meester te worden, is een mooie uitdaging voor hen en voor mij die ik graag met ze aan ga.

Ik blijf me verder verdiepen in autisme en volg daarvoor workshops en trainingen.

In 2021 heb ik de Brain Blocks training gevolgd en pas ik die ook toe als interventie bij de begeleiding van kinderen met ASS.

Janneke Strijker

Over mij:

Mijn naam is Janneke Strijker-Schouten. Ik ben een groot aantal jaren werkzaam geweest in het basisonderwijs. Gaandeweg die tijd is mijn passie voor kinderen en jongeren met speciale hulpvragen en ondersteuningsbehoeften gegroeid. In 2010 ben ik gaan werken op een cluster 4 school. Cluster 4-scholen in het speciaal onderwijs zijn voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek.

Daar heb ik kinderen begeleid met onder andere ASS, ADHD en hechtingsproblematiek.

Momenteel ben ik in het kader van passend onderwijs betrokken bij kinderen die specifieke ondersteuning nodig hebben in het reguliere onderwijs. Ik begeleid deze kinderen persoonlijk of ik werk samen met de betrokken begeleiders van deze kinderen, hun ouders en leerkrachten, en vervul de rol van ambulant begeleider.

Als vrijwilliger ben ik betrokken bij volwassenen met diverse hulpvragen. Met hen voer ik gesprekken en/of ik geef samen met hen invulling aan een gedeelte van hun dag.

 

Opleidingen en registraties:

Om nog meer kennis en ervaring op te doen en beter tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van kinderen en hun ouders ben ik de Masteropleiding Special Educational Needs gaan volgen. Ik heb me gedurende die periode verdiept in zichtbare uitingsvormen van gedrag en de daaronder liggende aspecten die leiden tot dit gedrag. In het kader daarvan heb ik me verdiept in onder anderen ASS, angststoornissen, ADHD en hechtingsproblematiek. Een deel van mijn studietijd heb ik onderzoek gedaan en ben ik bezig geweest met ‘brusjes’, de broers en zussen van een kind met speciale behoeften. Naast deze opleiding heb ik een groot aantal korter durende opleidingen gevolgd om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en inzichten betreffende ASS e.d.

In de periode Januari t/m Maart 2018 heb ik de Poptalk certificering afgerond.

 

In Maart 2018 heb ik de ZPOké certificering afgerond en ben ik ook geregistreerd als Autisme Specialist in het Kwaliteitsregister Autisme Specialisme.

Ik heb ook mijn SKJ registratie.

 

 

 

Motivatie:   

In oktober 2016 ontmoette ik onverwacht mijn vroegere collega Mariëtte. Toen zij aangaf op zoek te zijn naar een collega heb ik aangegeven dat ik me graag zou aansluiten bij Autisme Spiegel. Mijn interesse in kinderen, jongeren en volwassen met ASS en het inspelen op hun behoeften is groot.

Ik geloof in mogelijkheden van mensen. Soms loopt het leven zo dat die mogelijkheden onzichtbaar worden. Bijvoorbeeld door de problemen die mensen ervaren. Door met elkaar in gesprek te gaan en mensen een luisterend oor te bieden kunnen mogelijkheden weer helder worden. Graag zet ik me in om die mogelijkheden stapje voor stapje om te zetten in praktische levenservaringen.

 

Praktijkervaring:  

Zowel in de werkpraktijk als in de rol van vrijwilliger ben ik al jaren betrokken bij mensen met ASS. In mijn rol als begeleider van Autisme Spiegel zet ik me graag in om samen met de mensen die op mijn pad komen op zoek te gaan naar hun mogelijkheden en die om te zetten naar de praktijk van elke dag.