Samenwerking met Judy van Hierden

We zijn heel blij met de samenwerking met Judy van Hierden. Zij zal als autisme coach vanuit haar praktijk Judy Coacht bij ons (jong)volwassenen met een (vermoeden van een) ASS begeleiden en ze een steuntje in de rug geven dat ze weer op weg helpt.