contact@autisme-spiegel.nl +31.6.46566677

Wat als je partner autisme heeft ?

Training: Wat als je partner autisme heeft ?

 

De volgende training wordt gegeven in de winterperiode van 2018-2019 bij voldoende aanmeldingen. <<<

 

Wat als je partner autisme heeft

           Waarom een training

In een relatie waarvan één van de twee partners een diagnose heeft binnen het autisme spectrum of waar een vermoeden van autisme is, kunnen problemen ontstaan.

Communicatie onderling zoals bijvoorbeeld het delen van emoties of het bespreken van de opvoeding van de kinderen kan moeilijk zijn.

Gevoelens van eenzaamheid, niet gesteund voelen, aanpassingen die van één kant moeten komen, kunnen ervaren worden door de partner zonder autisme maar kunnen ook herkenbaar zijn voor de partner mét autisme.

Partners met autisme kunnen het gevoel hebben het nooit goed te doen en niet goed te begrijpen wat er van hen verwacht wordt.

Uitgangspunt van de groep is dat groepsleden de manier van denken en communiceren van elkaar, van mensen met en zonder autisme, beter leren kennen en begrijpen.

Ook maken herkenning, steun en mogelijke adviezen van de andere groepsleden onderdeel uit van de training.

Opzet van de training

Er zijn tien 2-wekelijkse bijeenkomsten en daarnaast één terugkombijeenkomst. De bijeenkomsten duren telkens 2 uur.21798_642444479219370_992727308071340148_n

In deze bijeenkomsten worden verschillende thema`s besproken. De meeste bijeenkomsten starten met een korte theoretische inleiding, vervolgens wordt gewerkt met oefeningen en worden er huiswerkopdrachten meegegeven.

De volgende thema’s komen o.a. aan bod:

  • De betekenis en de mogelijke gevolgen van de diagnose ASS
  • Autisme en prikkelverwerking
  • Denken en informatieverwerking
  • De wisselwerking tussen de relatie en autisme
  • Communicatie
  • Autisme in het gezin
  • Seksualiteit en intimiteit

Daarnaast kunnen deelnemers aangeven welke extra thema’s er nog meer aan bod moeten komen.

Intake gesprek

Er wordt een intakegesprek gehouden waarin met de deelnemer besproken wordt of de training geschikt is voor haar. Daarna wordt de inschrijving pas definitief.

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De training is bedoeld voor maximaal 8 deelnemers waarvan de partner een diagnose heeft binnen het autisme spectrum of als er een vermoeden is van autisme.

Waar en wanneer worden de trainingen gegeven

De trainingen worden gegeven in Ermelo of Apeldoorn afhankelijk van de voorkeur van deelnemers. De locatie is in de huiselijke omgeving van de opleiders. De data en dagdelen worden in overleg bepaald. Bij voldoende aanmeldingen wordt de training in het najaar van 2018 opnieuw gegeven

Kosten

De kosten voor deze training van 11 bijeenkomsten bedragen €.195,00. Betaling in 3 termijnen van €.65,00. De eerste termijn bij inschrijving.

Aanmeldcriteria

  • Om aan de groep te kunnen deelnemen moet u een partner hebben met een diagnose binnen het autisme spectrum of waar een vermoeden van ASS is.
  • Is het belangrijk dat eventuele eigen problematiek van de partner zonder autisme niet op de voorgrond staat
  • Er wordt een intake gesprek gehouden waarna de opleider een advies geeft over de deelname. U kunt dan zelf beslissen of u zich inschrijft

 

Meer informatie? Hebt u interesse om deel te nemen en wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op. Contact informatie

Werkwijze Autisme Spiegel en opleiders

Autisme Spiegel is een praktijk waar ervaren autisme coaches cliënten begeleiden.  Naast een jarenlange ervaring in het speciaal onderwijs en professionele trainingen op het gebied van autisme,  is er ook veel ervaring op het terrein van psychosociale hulpverlening aan volwassenen. Eén van de coaches is ook ervaringsdeskundige in de eigen gezinssituatie.

In de praktijk Autisme Spiegel komen al deze ervaringen tezamen en betekent dat zowel kinderen, jongeren als volwassenen professioneel begeleid worden met hun autisme. Ook personen in de omgeving van iemand met ASS kunnen bij Autisme Spiegel terecht voor begeleiding in het omgaan met de persoon met ASS.

Autisme Spiegel biedt een maatwerk programma toegesneden op de specifieke hulpvraag en dit maakt Autisme Spiegel uniek.

Mariëtte Robbemond en Marieke Verboom zullen de training als opleiders verzorgen.

Mariette en Marieke 2

 

Lees hier wat de deelnemers vinden van deze training:

Klik hier